+90 216 428 00 08

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İşçi-İşveren ilişkisinin hem işçi hem de işveren açısından kazan-kazan dengesini yaratabilmesi ve verimli olabilmesi için bu ilişkinin doğru kurulması, doğru sürdürülmesi büyük önem taşır. Ofisimiz, bu farkındalıkla, özellikle uyuşmazlık öncesi iş ve sosyal güvenlik hukuku uygulamalarına önem vermekte, uyuşmazlık sonrası aşamada da işveren ve işçi tarafında hukuki hizmet vermektedir.

• Çalışma periyodu, pozisyon ve hakediş koşullarına özel hizmet sözleşmeleri,
• İşverenler için dava riskini minimize etmek üzere; performans yönetim sistemi, hukuka uygun hizmet akdi sonlandırma konularında danışmanlık ve raporlama,
• İşe iade, ücret ve tazminat alacağı, hizmet tespiti, iş kazalarından doğan davalar.

• Çalışma periyodu, pozisyon ve hakediş koşullarına özel hizmet sözleşmeleri,
• İşverenler için dava riskini minimize etmek üzere; performans yönetim sistemi, hukuka uygun hizmet akdi sonlandırma konularında danışmanlık ve raporlama,
• İşe iade, ücret ve tazminat alacağı, hizmet tespiti, iş kazalarından doğan davalar.

FAALİYET ALANLARI

Uysal Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır. 2019