+90 216 428 00 08

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Müvekkillerimizin, özellikle uzun vadede en ciddi mali değerini oluşturan fikri mülkiyet haklarının; tescil anından, kullanma, lisans verme dahil bütün aşamalarında koruma altında tutulması gerektiğinin farkındalığı ile;

Telif hakları, marka, endüstriyel tasarımlar, alan adı, patent, ticari sırlar, coğrafi işaretler, yazılım ve know-how konularında;

• İlgili ulusal ve uluslararası sicile tescil ettirilerek mülkiyet hakkının kazandırılması,
• Hak sahipliğinin tespiti için açılan davalar,
• 3. Kişi ihlallerinin engellenmesi, tecavüzün meni/refi, tecavüz sonucu uğranılan zararın tazmini amacıyla açılan davalar,
• Tecavüz nedeniyle başlatılan adli soruşturmalar, tecavüz konusu ürünlerin toplatılması,
• Ulusal ve uluslararası düzeyde (Nic.tr/WIPO)alan adı itirazları, • Lisans sözleşmeleri
• İnternet ortamında fikri mülkiyet hakkı ihlalleri konularında hizmet vermekteyiz.

Telif hakları, marka, endüstriyel tasarımlar, alan adı, patent, ticari sırlar, coğrafi işaretler, yazılım ve know-how konularında;

• İlgili ulusal ve uluslararası sicile tescil ettirilerek mülkiyet hakkının kazandırılması,
• Hak sahipliğinin tespiti için açılan davalar,

• 3. Kişi ihlallerinin engellenmesi, tecavüzün meni/refi, tecavüz sonucu uğranılan zararın tazmini amacıyla açılan davalar,
• Tecavüz nedeniyle başlatılan adli soruşturmalar, tecavüz konusu ürünlerin toplatılması,
• Ulusal ve uluslararası düzeyde (Nic.tr/WIPO)alan adı itirazları, • Lisans sözleşmeleri
• İnternet ortamında fikri mülkiyet hakkı ihlalleri konularında hizmet vermekteyiz.

FAALİYET ALANLARI

Uysal Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır. 2019