+90 216 428 00 08

BİLİŞİM HUKUKU

BİLİŞİM HUKUKU

BİLİŞİM HUKUKU

• İnternet (Web) sitesi tasarımı sözleşmeleri, barındırma (hosting) sözleşmeleri,

• İnternet (Web) sitelerinde yayınlanan resim, video ve benzeri görsel ve yazılı her türlü içeriğin fikri haklarının hukuka uygun şekilde kullanımına yönelik sözleşmeler,

• Bilişim hizmetlerinin dış kaynaklardan karşılanması halinde (outsourcing) buna ilişkin danışmanlık, yazılım lisans ve her türlü hizmet alım sözleşmeleri, uluslararası standartlara ve yerel mevzuata uygun bilgi ve veri güvenliği süreçlerinin hazırlanması,

• Fikri mülkiyet haklarının ihlali, alan adı uyuşmazlıkları, bilişim suçları ve bilişim alanındaki hukuki uyuşmazlıkların çözümü, bu hususta çıkan uyuşmazlıklarda WIPO, TPE, , BTK ve benzeri yerel ve uluslararası kuruluşlar, idari otoriteler, savcılık, emniyet gibi tüm yargı mercileri ve kamu kurumları ile resmi yazışma ve prosedürlerin yürütülmesi,

• İçerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcı yükümlülükleri başta olmak üzere mevzuattan kaynaklanan sorumluluklar ve yaptırımlar hakkında müvekkillerin proaktif olarak bilgilendirilmesi ve faaliyetlerini buna uygun yürütmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması,

• İçeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi başvuruları,

Bilişim Suçları;

• Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme,
• Bilişim sistemini bozma ve engelleme,
• Bilişim sistemindeki verileri bozma, kopyalama, değiştirme, yok etme suçları,
• Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu,
• İnternet yoluyla işlenen, müstehcenlik suçu, hakaret, tehdit, şantaj suçları,
• Diğer bilişim ve internet suçları

• Fikri mülkiyet haklarının ihlali, alan adı uyuşmazlıkları, bilişim suçları ve bilişim alanındaki hukuki uyuşmazlıkların çözümü, bu hususta çıkan uyuşmazlıklarda WIPO, TPE, , BTK ve benzeri yerel ve uluslararası kuruluşlar, idari otoriteler, savcılık, emniyet gibi tüm yargı mercileri ve kamu kurumları ile resmi yazışma ve prosedürlerin yürütülmesi,

• İçerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcı yükümlülükleri başta olmak üzere mevzuattan kaynaklanan sorumluluklar ve yaptırımlar hakkında müvekkillerin proaktif olarak bilgilendirilmesi ve faaliyetlerini buna uygun yürütmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması,

• İçeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi başvuruları,

Bilişim Suçları;

• Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme,
• Bilişim sistemini bozma ve engelleme,
• Bilişim sistemindeki verileri bozma, kopyalama, değiştirme, yok etme suçları,
• Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu,
• İnternet yoluyla işlenen, müstehcenlik suçu, hakaret, tehdit, şantaj suçları,
• Diğer bilişim ve internet suçları

FAALİYET ALANLARI

Uysal Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır. 2019