+90 216 428 00 08

DERNEKLER VE VAKIFLAR HUKUKU

DERNEKLER VE VAKIFLAR HUKUKU

DERNEKLER VE VAKIFLAR HUKUKU

Başta vakıf üniversitelerinin kuruluşu olmak üzere gerek yardım amaçlı vakıflar gerekse özel vakıf ve derneklerin kuruluşu dahil tüm teşkilatlandırma sürecinde Müvekkillerimizi temsil etmekteyiz. Bu alandaki hizmetlerimizden bazıları;

• Vakıf ve derneklerin tüzüklerinin ve senetlerinin hazırlanması ve tescili amacıyla dava açılması, yönetim yapılandırılması konusunda danışmanlık verilmesi
• Vakfedilecek malvarlığı değerlerinin türüne göre değerleme raporu alınması
• Bağışlama (şartlı-mükellefiyetli) sözleşmelerinin hazırlanması, bağışlama, burs verme vb. yönetmeliklerin hazırlanması
• Mütevelli heyet ve genel kurul kararları alınması, senet ve tüzük değişiklikleri için kararların alınması, dava açılması ve Vakıflar Genel Müdürlüğü nezdinde işlemlerin takibi
• Yüksek Öğretim Kurumu nezdinde Vakıf Üniversitesi başvuru dosyasının hazırlanması ve bütün işlemlerin yürütülmesi, üniversite organlarının oluşturulması ve iç mevzuatının tesisi
• Yöneticilere karşı sorumluluk davalarında müvekkillerimizin temsilidir.

• Vakıf ve derneklerin tüzüklerinin ve senetlerinin hazırlanması ve tescili amacıyla dava açılması, yönetim yapılandırılması konusunda danışmanlık verilmesi
• Vakfedilecek malvarlığı değerlerinin türüne göre değerleme raporu alınması
• Bağışlama (şartlı-mükellefiyetli) sözleşmelerinin hazırlanması, bağışlama, burs verme vb. yönetmeliklerin hazırlanması
• Mütevelli heyet ve genel kurul kararları alınması, senet ve tüzük değişiklikleri için kararların alınması, dava açılması ve Vakıflar Genel Müdürlüğü nezdinde işlemlerin takibi
• Yüksek Öğretim Kurumu nezdinde Vakıf Üniversitesi başvuru dosyasının hazırlanması ve bütün işlemlerin yürütülmesi, üniversite organlarının oluşturulması ve iç mevzuatının tesisi
• Yöneticilere karşı sorumluluk davalarında müvekkillerimizin temsilidir.

FAALİYET ALANLARI

Uysal Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır. 2019